กรุณารอระบบดำเนินการสักครู่
บุคคลที่อัดเสียงแล้ว
ด้านล่างนี้เป็นผลงานการเล่นดนตรีของบุคคลที่อัดเสียงไปแล้วก่อนหน้านี้ คุณสามารถคัดเลือกผู้เล่มตำแหน่งละ 1 คน เพื่อร่วมซ้อมดนตรีกับคุณได้

ร้องนำ

CP NOSM

เลือกเสียง
เลือกแล้ว

คอรัส

ยังไม่มีใครเข้าร่วมในตำแหน่งคอรัส

กีตาร์คอร์ด

Nonthawach

เลือกเสียง
เลือกแล้ว

กีตาร์โซโล่

ยังไม่มีใครเข้าร่วมในตำแหน่งกีตาร์โซโล่

เพลง กลับมาได้หรือเปล่า - บอย ตรัย

เปิด/ปิดจังหวะ Metronome

เปิด/ปิด Metronome

สวัสดี มาร่วมซ้อมดนตรีกัน!

ใช้ไมโครโฟนของคุณอัดเสียงการได้เลย!!
(คุณจำเป็นต้องใช้หูฟังในการอัดเสียง)

ดำเนินการต่อ

แสดงความคิดเห็น
ไฟล์เสียงของคุณ
แสดงความคิดเห็น