สร้างห้องซ้อมดนตรี

ระบุชื่อเพลง

ระบุชื่อศิลปิน

สิทธิ์ในการเข้าถึงห้องซ้อมดนตรี

ฉันเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมซ้อมดนตรีกับฉันได้

ฉันต้องการซ้อมดนตรีกับเพื่อนของฉันเท่านั้น

กรุณาเลือกตำแหน่งนักดนตรีที่ต้องการ เพื่่อให้ห้องซ้อมดนตรีแห่งนี้สมบูรณ์มากขึ้น

ร้องนำ

คอรัส

กีตาร์คอร์ด

กีตาร์โซโล่

เบสโปร่ง

อูคูเลเล่

คาฮอง

กรุณาเลือกตำแหน่งของคุณ

ร้องนำ

คอรัส

กีตาร์คอร์ด

กีตาร์โซโล่

เบสโปร่ง

อูคูเลเล่

คาฮอง

อ้างอิงการเล่นดนตรีจาก กรุณาเลือกเพียง 1 อย่าง

Backing Track

ในกรณีที่คุณไม่ใช่ตำแหน่งหลัก
(กีตาร์คอร์ดหรืออูคูเลเล่) คุณจำเป็นต้องรอ
ตำแหน่งหลักอัดเสียงก่อน แต่หากคุณไม่ต้องการรอ
คุณจำเป็นต้องแนบไฟล์ Backing Track
เพื่อเป็นเสียงหลักให้กับคุณ
ในกรณีที่คุณไม่ใช่ตำแหน่งหลัก คุณจำเป็นต้องรอ ตำแหน่งหลักอัดเสียงก่อน แต่หากคุณไม่ต้องการรอ คุณจำเป็นต้องแนบไฟล์ Backing Track เพื่อเป็นเสียงหลักให้กับคุณ
ในกรณีที่คุณไม่ใช่ตำแหน่งหลัก (กีตาร์คอร์ดหรืออูคูเลเล่) คุณจำเป็นต้องรอ ตำแหน่งหลักอัดเสียงก่อน แต่หากคุณไม่ต้องการรอ คุณจำเป็นต้องแนบไฟล์ Backing Track เพื่อเป็นเสียงหลักให้กับคุณ
แนบไฟล์ Backing Track

ฉันต้องการเลือก Metronome

Metronome

การกำหนดจังหวะ Metronome
ทำให้คุณสามารถควบคุมจังหวะ
ช้า-เร็วของเพลงได้ตามที่คุณต้องการ
การกำหนดจังหวะ Metronome ทำให้คุณสามารถควบคุมจังหวะ ช้า-เร็วของเพลงได้ตามที่คุณต้องการ

BPMฉันต้องการเลือก Backing Track

กรุณารอระบบดำเนินการสักครู่